Tulipány
 

Výsadba tulipánů 

Tulipány vysazujeme od poloviny měsíce října, do poloviny listopadu (v tomto období je již teplota půdy nižší a tak jsou cibule tulipánů méně náchylné k houbovým chorobám, zároveň klesá i aktivita největších nepřátel tulipánů – hrabošů). V místech většího výskytu hlodavců je třeba cibule ochránit, např. sázením do misek nebo pletiv. Možná je i pozdější výsadba tulipánů, než je výše uvedeno, záleží vždy na klimatických podmínkách dané oblasti a stavu počasí. Důležité je, aby se podařilo cibule zasadit do příchodu trvalejších mrazů. Sadbový materiál musí být zdravý, nepoškozený houbovými chorobami. Doporučuje se moření cibulí před výsadbou, jako například u česneku. Půda, do které tulipány sázíme, nesmí být čerstvě vyhnojena. Ideální je kvalitní kompost a hlinitopísčitá půda (v čistě písčitých půdách mohou cibule v případě holomrazů namrznout). Těžké a zamokřené půdy nejsou pro tulipány vhodné. Cibule vysazujeme do nakypřeného lůžka sázecí lopatkou tak, aby nad špičkou cibule byla 10 - 12 cm vysoká vrstva zeminy. V případě sucha cibule po výsadbě zalijeme.

 

Sklizeň a uložení cibulí

U zahradních tulipánů je vhodná každoroční sklizeň cibulí, u botanických a zejména ze skupiny 15 je možno ponechat cibule v půdě i několik let. Tulipánové cibule sklízíme postupně podle jejich zralosti, u Darwin hybridů je třeba sklízet dostatečně včas, nejlépe když začínají listy žloutnout. Později sklizené cibule mívají popraskanou slupku, což nepůsobí příliš esteticky, hlavně jsou však cibule náchylné k mechanickému poškození. Raději tedy sklízíme dříve než později. Při sklizni odlomíme od cibule stonek s listy. Cibule uložíme do lísek a přeneseme na vzdušné místo (chráněné před sluncem, deštěm), aby proschly. Po cca 2 týdnech provádíme jejich očištění, extrémně malé cibulky likvidujeme, větší zejména pokud se jedná o novinky nebo vzácné odrůdy, ponecháváme jako sadbový materiál k dopěstování. Tulipány skladujeme na místě, kde se teplota pohybuje kolem 20 °C. Skladováním na teplém místě dochází k rozpadu cibulí (další rok máme z jedné velké cibule několik menších). Velikost cibulí je závislá na odrůdě, tulipány skupiny 15 mají většinou malé cibulky. Typický pro jednotlivé odrůdy je i tvar cibulí. Množitelský koeficient je též vlastností odrůdy. Většina odrůd se množí středně rychle, jsou však i odrůdy, které se množí velice pozvolna. Slupka cibule může mít různou tloušťku, většinou jsou středně silné, existují však i odrůdy se silnou kožovitou slupkou, např. Tulipa praestans. Rovněž barva slupky může být v různých odstínech od žlutohnědé až hnědé, červené až po téměř černou, což je dáno odrůdou i dobou sklizně.