PĚSTOVÁNÍ  A SKLADOVÁNÍ KOSATCŮ

 

Stanoviště

Na plném slunci, chráněné před silnými větry

 

Půda

Hlinitopísčitá, ve staré síle s dostatkem živin s neutrální až mírně alkalickou reakcí

 

Termín výsadby

Od července do poloviny měsíce září. Před počátkem vegetace rostliny přihnojujeme plným hnojivem s malým obsahem dusíku (např. Cererit , Kristalon květ-plod), v měsíci srpnu až září pak fosforečným a draselným hnojivem.

 

Způsob výsadby

Vysoké kosatce na vzdálenost cca 50 cm od sebe, nízké na vzdálenost cca 25 až 30 cm. Rostliny vysazujeme mělce tak, aby horní část oddenku byla na úrovni zeminy, kořeny rozprostřeme do stran. Sazenice dobře zalijeme,vhodné je i jejich dočasné zastínění.
Před výsadbou je kosatce vhodné namořit v některém z fungicidů, jako např. Rovral, Fundazol na dobu cca 30 minut.

 

Ošetřování

Záhony kosatců udržujeme čisté, nezaplevelené, provádíme mělké kypření, aby nedošlo k poškození kořenů, které mělce koření. Během vegetace provádíme chemickou ochranu proti živočišným škůdcům (Karate, Nurelle, Mospilan a j.) a houbovým chorobám na listech (Dithane, Novozir), květilky (květní pupen je vyžírán larvičkou, nevykvete a zahnívá) – jediné řešení je postřik některým z výše uvedených přípravků proti živočišným škůdcům, cca 14 dní před začátkem kvetení vysokých kosatců (nízké kosatce napadány nejsou). Dobré je postřik po týdnu opakovat. Odkvetlé květní stonky řežeme až u samého oddenku. Odumřelé listy během celé vegetace oddělujeme rovněž u oddenku.

 

Přesazování

Nejpozději po 3 až 4 letech, kdy dojde k zahuštění trsů, je potřebné kosatce rozsadit a umístit pokud možno na nové místo. Vykopaný trs se rozdělí na jednotlivé rostliny s oddenky, staré oddenky se vyhodí, odstraní se nahnilé části. Před výsadbou se listy rostlin zkrátí o 2/3 délky a upraví do vějíře, a to z důvodu lepšího ujímání rostlin.

 

Zazimování

Většina odrůd kosatců snáší naše klimatické podmínky dobře. V drsnějším podnebí je vhodné oddenky zakrýt chvojím, příp. dobře větratelným krytem. To se týká zejména novinek a choulostivějších odrůd.